Fundacja Tygodnika „Wprost”

Fundacja Tygodnika „Wprost” - Logo


O nas

Przyświeca nam idea, w myśl której kto dobro sieje, obfity plon zbiera. Od samego początku postawiliśmy przed sobą jasno określony cel: wspieranie nauki edukacji i rozwoju zainteresowań naukowych dzieci i młodzieży. To, co wyróżnia nasze projekty wśród działań innych organizacji, to fakt, że zamiast dawać dzieciom rybę czy nawet wędkę, my pomagamy im, żeby nauczyły się same łowić ryby - swoje marzenie i plany.

Dzisiaj skrót naszej nazwy rozwijamy również jako „For The Win” – Dla Zwycięstwa, bo w tej działalności obie strony – i dzieci, którym pomagamy, i ci, którzy nas wspierają – są zwycięzcami, wygranymi.

Ci pierwsi – bo realizują swoje marzenia i plany związane z edukacją, ci drudzy – bo wspierając młodych ludzi, mają udział w ich przyszłym sukcesie i stają się lepsi.

Środki, które do tej pory wpłynęły na konto Fundacji, przeznaczyliśmy na dofinansowanie projektów badawczych skierowanych do najmłodszych, a realizowanych przez szkoły oraz inne placówki edukacyjne (program Najbogatsi dla Nauki) oraz na wsparcie nauki w liceum polonijnym w Warszawie młodych ludzi polskiego pochodzenia z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Mołdawii, Armenii i Uzbekistanu (program Adopcja Intelektualna).

Projekty realizowane przez Fundację Tygodnika „Wprost” są finansowane przez donatorów z „Listy 100 najbogatszych Polaków” oraz „Listy Najbogatszych Polek” tygodnika „Wprost”.

Cele fundacji:

  • podnoszenie poziomu edukacji dzieci i młodzieży,
  • wspierania edukacji szkolnej i pozaszkolnej w zakresie przedmiotów ścisłych,
  • wspieranie rozwoju nauk ścisłych wśród najmłodszych,
  • umożliwienie dostępu do rozszerzonej edukacji i rozwoju naukowego dzieciom i młodzieży z najuboższych rodzin,
  • wspieranie naukowych aspiracji dzieci młodzieży,
  • promocja przedsiębiorczości wśród najmłodszych,
  • wspieranie rozwoju gospodarczego poprzez promocję postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży,
  • promocja odpowiedzialnego biznesu.

Programy fundacji

Środki, które do tej pory wpłynęły na konto Fundacji, przeznaczyliśmy na dofinansowanie programów:

Adopcja Intelektualna

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” Jan Paweł II

Fundacja Tygodnika „Wprost” od czterech lat wspiera zdolnych uczniów z najuboższych rodzin. Program „Adopcja Intelektualna” jest skierowany bezpośrednio do uczniów gimnazjów i szkół średnich, którzy są wybitnie uzdolnieni, ale którzy nie mają środków i możliwości, aby swój talent właściwie pielęgnować i rozwijać. Ich jedyny kapitał to kapitał intelektualny.

Dzięki wsparciu Fundacji Tygodnika „Wprost” mogą go pomnażać, aby w przyszłości procentował, z korzyścią nie tylko dla nich samych, ale nas wszystkich. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu donatorek z „Listy Najbogatszych Polek” tygodnika „Wprost”.

Najbogatsi dla Nauki

„Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.” Isaac Newton

Fundacja Tygodnika „Wprost” od 5 lat wspiera najmłodszych odkrywców, których największą pasją jest nauka. Program „Najbogatsi dla Nauki” umożliwia prowadzenia projektów badawczych w zakresie przedmiotów ścisłych, tj. matematyki, fizyki z astronomią, chemii, biologii i nauki o środowisku przez uczniów szkół podstawowych.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu najbogatszych Polaków z „Listy 100 najbogatszych Polaków” tygodnika „Wprost”.

Więcej o programie

Władze fundacji

Katarzyna Gintrowska
Prezes fundacji