Fundacja Tygodnika „Wprost” - program: „Pomoc ukraińskim dziennikarzom” Fundacja Tygodnika „Wprost” - program: „Pomoc ukraińskim dziennikarzom” - Logo

Rachunki bankowe
Fundacji Tygodnika „Wprost”

Fundacja Tygodnika „Wprost”
al. Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa

KRS: 0000419810
NIP: 521-363-19-51
REGON: 146131571

BANK

mBank S.A.
ul. Prosta 18
00-850 Warszawa
SWIFT: BREXPLPWMBK

Rachunek PLN

78 1140 1010 0000 5411 6100 1001
IBAN: PL 78 1140 1010 0000 5411 6100 1001

Rachunek EUR

51 1140 1010 0000 5411 6100 1002
IBAN: 51 1140 1010 0000 5411 6100 1002

Rachunek USD

24 1140 1010 0000 5411 6100 1003
IBAN: 24 1140 1010 0000 5411 6100 1003

Pozyskane dofinansowania

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.